Tags >> Hình ảnh nhóm 2NE1 tại Việt Nam

Sự kiện được tài trợ

Link được tài trợ

Richard Branson 2015 in viet nam