Tags >> Love Bus năm thứ 4
Tháng 1 28
2013

Đêm tổng kết Hành trình kết nối trái tim 4

Đăng bởi: Tuyết Lan trong Giải trí

Tuyết Lan
Hành trình kết nối trái tim năm thứ 4 đã kết thúc và để lại nhiểu dấu ấn trong lòng khán giả xem truyền hình. Đêm tổng kết sẽ được phát sóng ngày 29 tháng 1 tới.   Năm thứ 4 của hành trình được xem là năm có nhiều đổi...

Link được tài trợ