Cách vào facebook mới update 01/2012

Đăng ngày: 15:05 Ngày 06/01/2012

Cập nhật tháng 01 /2012 Các bước chỉnh sửa file hosts để vào Facebook không bị chặn: Bước 1: Mở thư mục này: C:->WINDOWS>system32>drivers>etc, cách mở . . .

Cách vào facebook mới update 07/2012

Đăng ngày: 13:20 Ngày 23/06/2012

Hiện tại có rất nhiều cách đề giúp các tín đồ của Facebook có thể truy cập được vào trang yêu thích của mình. Sự kiện hay sẽ chia sẻ 2 cách dễ . . .

Cách vào Facebook cập nhật mới nhất (11/11/2012)

Đăng ngày: 03:06 Ngày 11/11/2012

Cách vào Facebook mới nhất đơn giản nhất hiệu quả nhất nhanh nhất, không dùng phần mềm, 11/11/2012, và còn cập nhật thường xuyên. Tháng 11/2012, . . .