Tags >> cặp đôi hoàn hảo ngày 27/11/2011
Tháng 11 19
2012

Phút cảm động rơi nước mắt của BT Giáo dục

Đăng bởi: Sơn Lâm trong Giáo dục & Con người

Sơn Lâm
“Có nhà sư dạy tốt không kém thậm chí hơn nhiều nhà giáo, kể cả về đạo đức. Dịp rảnh tôi vào nghe các thầy dạy. Họ không biết tôi là ai. Nghe xong lên hỏi chuyện mà rơi nước mắt. Để thấy rằng học sư phạm có khi giảng không...

Sự kiện được tài trợ

Link được tài trợ

Richard Branson 2015 in viet nam