Tags >> viet nam seagame
Tháng 9 28
2013

Thuật toán mới Chim ruồi - Hummingbird công bố tháng 9/2013

Đăng bởi: Sơn Lâm trong Internet marketing

Sơn Lâm
Google công bố áp dụng thuật toán tìm kiếm mới mang tên Hummingbird (Chim ruồi) cho Google Search, ảnh hưởng lên 90% kết quả tìm kiếm của thế giới mà công cụ tìm kiếm này phục vụ.   "Chim ruồi" của Google đã bắt đầu thay đổi cách thế giới tìm...

Thu ngàn ưu đãi tại Nhân Hòa