Nghị định mới nhất về mức phạt khi vi phạm luật giao thông đường bộ: Nghị định 71/2012/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày ban hành là 19/09/2012 và ngày có hiệu lực là: 10/11/2012.

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật nội dung của bản nghị định này vào các bảng tổng hợp mức phạt hiện nay của giaothongvn.com.

Bạn có thể download toàn văn nghị định tại đây hoặc xem nội dung ngay trên web trong ô dưới đây: http://giaothongvn.com/2012/09/25/nghi-dinh-moi-nhat-ve-muc-phat-khi-vi-pham-luat-giao-thong-duong-bo-712012nd-cp/

Tags: giao thông luật giao thông vi phạm Xuân hải ngoại 2017
Hòm thư góp ý