Đêm tổng kết Hành trình kết nối trái tim 4

Đăng ngày: 03:21 Ngày 28/01/2013

Hành trình kết nối trái tim năm thứ 4 đã kết thúc và để lại nhiểu dấu ấn trong lòng khán giả xem truyền hình Đêm tổng kết sẽ được phát sóng . . .

Hòm thư góp ý