Viettronics: Chính thức triển khai mô hình Đào tạo 3 + 1 với Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan

Đăng ngày: 02:16 Ngày 22/12/2012

Ngày 18 tháng 12 năm 2012 giáo sư Teresa Ju Giám đốc Trung tâm giáo dục Đài Loan Việt Nam và tiến sỹ Lien giám đốc Hợp tác Quốc tế trường đại học Khoa . . .

Hòm thư góp ý