Yên Bái tổ chức Hội thảo về Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở NN và PTNT tỉnh Yên Bái, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Lâm Đồng, đại diện Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức (GIZ); lãnh đạo các huyện, thị xã, các doanh nghiệp nằm trong diện phải chi trả dịch vụ bảo vệ  môi trường rừng  (BVMTR) trong tỉnh.


 

Sau một thời gian triển khai thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định 1556/ QĐ - UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh, tỉnh Yên Bái đã thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; điều tra rà soát các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất phải chi trả phí BVMTR; xác định đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng và xây dựng các đề án có liên quan.

Tại Hội thảo, các đơn vị tư vấn đã trình bày về Đề án phân loại, thống kê đối tượng sử dụng cung cấp dịch vụ môi trường rừng và cơ chế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng và Đề án Giao rừng, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng ổn định lâu dài tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015.

Cũng tại Hội thảo này, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung cụ thể của 2 đề án trên, phương pháp tính tiền dịch vụ BVMTR; nguyên tắc, điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; Quy định về quy trình triển khai thực hiện giao đất, giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình giai đoạn 2012 - 2015.

Thông qua Hội thảo này sẽ giúp các đơn vị, doanh nghiệp nằm trong diện phải chi trả phí dịch vụ BVMTR hiểu rõ hơn về quy định sử dụng, cung cấp dịch vụ môi trường rừng, cơ chế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; quyền lợi cho người dân trồng rừng, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Theo Dân tríYên Bái

Tags: Yên Bái Hội thảo về Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La Hoà Bình Lâm Đồng Xuân hải ngoại 2017
Hòm thư góp ý