Ảnh 1
http://skh.vn/60916


Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/LN-TGTU-BTVTĐ-SGD&ĐT, ngày 10/12/2013 của liên ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống Điện Biên Phủ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”. Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH nhà trường, BCH Đoàn trường phối hợp với BCH Công đoàn trường xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.


1. Hưởng ứng và thực hiện tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đông đảo cán bộ, giảng viên, viên chức - lao động; đoàn viên, học sinh, sinh viên về Chiến thắng “Điện Biên Phủ” - một Chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tinh thần tự lực, tự cường của quân và dân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, góp phần quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.


2. Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, giảng viên, viên chức - lao động; đoàn viên, sinh viên, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự lực tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.  


3. Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của các CB, VC-LĐ; HSSV, học viên trong toàn trường.


II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG.


1. Chủ đề: “Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống Điện Biên Phủ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”.


2. Nội dung:


- Cuộc thi gồm 05 câu hỏi và có Thể lệ kèm theo.


(Thông tin về cuộc thi tham khảo tại website: www.hdu.edu.vn hoặc http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/18/)


- Toàn bộ bài thi được tính theo thang điểm 100. Trong đó:


+ Điểm trả lời phần câu hỏi: 90 điểm.


+ Điểm thưởng: 10 điểm.


3. Hình thức dự thi: Viết tay hoặc đánh máy. Khuyến khích các bài dự thi viết tay có đầu tư công phu, nét chữ đẹp.


4. Đối tượng:


- Cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, lao động trong toàn trường.


- Đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, học viên hệ chính quy đang học tập trung tại trường.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.


- Tổ chức chỉ đạo, làm bài thi: Từ 15/02/2014 - 30/3/2014.


Hạn cuối nộp bài thi về BTC cấp trường là ngày 30/3/2014.


- Địa điểm nhận bài dự thi:


+ Các bài dự thi của cán bộ, viên chức - lao động nộp về Văn phòng Công đoàn trường (P.909, Nhà Điều hành, gặp đ/c Mai Xuân Thắm, điện thoại: 0972.806.366).


+ Các bài dự thi của đoàn viên thanh niên là HSSV, học viên nộp về Văn phòng Đoàn trường (P.904, Nhà Điều hành, gặp đ/c Nguyễn Trường Minh, điện thoại: 0936.484.933).

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.


1. BTV Đoàn trường phối hợp cùng BTV Công đoàn trường xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; triển khai rộng rãi cuộc thi tới các Công đoàn bộ phận; các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc; thành lập BTC, BGK cấp trường.


2. Đối với các Công đoàn bộ phận; các LCĐ, CĐTT:


- Công đoàn bộ phận: Triển khai đến tất cả CB, VC-LĐ trong đơn vị. Yêu cầu tất cả CB, VC-LĐ trong đơn vị tham gia và có ít nhất 02 bài dự thi đạt chất lượng cao.


- Các LCĐ, CĐTT: Báo cáo Chi ủy, BCN khoa triển khai đến tất cả Đoàn viên thanh niên là HSSV, học viên hệ Chính quy tập trung tham gia. BTV Đoàn trường sẽ căn cứ số lượng bài dự thi giữa các đơn vị để làm tiêu chí thi đua cuối năm. Yêu cầu các LCĐ, CĐTT có hình thức tuyên truyền, triển khai một cách sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia đạt kết quả về chất lượng và số lượng cao nhất.Mỗi LCĐ, CĐTT tập trung chỉ đạo, có ít nhất 02 bài dự thi đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu dự thi cấp tỉnh.


Đây là Cuộc thi có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Cuộc thi cũng là dịp để CB, VC-LĐ, đoàn viên thanh niên trong toàn trường thể hiện sự quan tâm đối với sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc nâng cao nhận thức, học tập rèn luyện để góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. BCH Công đoàn, Đoàn TN nhà trường đề nghị các công đoàn bộ phận, các LCĐ, CĐTT nghiêm túc triển khai, đạt kết quả cao./.

Hỏi đáp về sự kiện! 0

Đánh giá về sự kiện! 0

0 đánh giá - 0.0/5.0 điểm.

Đánh giá của bạn là thông tin quý giá cho cộng đồng

Viết đánh giá của bạn

Sự kiện liên quan khác