Liveshow đêm nhạc Hãy cứ là tình nhân 12/2/2017 - Món quà ý nghĩa ngày Valentine

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Từ Liêm, Hà Nội

Từ 20:00 Đến 23:00 Ngày 12/02/2017

Loại vé
Còn lại
Giá vé
Số lượng

Vé 400.000

Hết vé

400.000 VND

Hết vé

Vé 600.000

16

600.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 800.000

91

800.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 1.100.000

210

1.100.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 1.300.000

150

1.300.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 1.500.000

94

1.500.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 1.800.000

28

1.800.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 2.000.000

26

2.000.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 2.200.000

30

2.200.000 VND

Hết hạn bán online

Vé 2.500.000

30

2.500.000 VND

Hết hạn bán online

Vé VIP 3.000.000

30

3.000.000 VND

Hết hạn bán online

Vé SVIP 3.500.000

27

3.500.000 VND

Hết hạn bán online

Vé Super DIAMOND - 4.000.000

20

4.000.000 VND

Hết hạn bán online
THÔNG TIN ĐẶT VÉ
Loại vé
Giá vé
Số lượng

Tổng cộng

0 VND

Hòm thư góp ý