THỐNG KÊ BẰNG EXCEL CHO HR (Tiếng Nhật)

18A/67 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q.1

Từ 19:00 Đến 22:00 Ngày 13/01/2017

Loại vé
Còn lại
Giá vé
Số lượng

Thống kê

15

2.000.000 VND

Hết hạn bán online
THÔNG TIN ĐẶT VÉ
Loại vé
Giá vé
Số lượng

Tổng cộng

0 VND

Hòm thư góp ý